KOMUNIKATY DLA RODZICÓW

Informacje organizacyjne

Aby spełnić warunki reżimu sanitarnego prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń: By zapobiec tworzeniu się kolejki na korytarzu szkolnym, od dnia 3 września temperatura będzie mierzona w sali zajęć. O ewentualnym stanie podgorączkowym dziecka rodzice zostaną poinformowani telefonicznie. Należy wówczas możliwie najszybciej odebrać dziecko z przedszkola. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko mają obowiązek zasłonięcia nosa i ust maseczką na terenie szkoły i przedszkola. Osoby, które nie respektują tego wymagania, nie będą mogły korzystać z opieki przedszkolnej dla swojego dziecka. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko prosimy o szybkie opuszczenie terenu przedszkola i szkoły po przekazaniu lub odebraniu dziecka od pracownika przedszkola. Rodziców dzieci 3- letnich prosimy, aby od chwili, gdy dziecko nabierze zaufania do pracowników przedszkola i możliwe jest już rozstanie przy wejściu, nie wchodzili na teren szatni. Od dnia 7 września nie będzie obowiązku codziennego składania oświadczenia o stanie zdrowia dziecka. Rodzice każdego dziecka będą zobowiązani złożyć jednorazowe oświadczenie na otrzymanym nowym formularzu.

Czytaj więcej »

Zmiana nr rachunku bankowego

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie informuje o zmianie numeru rachunku do wpłat za przedszkole. Nowy numer: bank PKO BP 26 1020 4391 0000 6902 0187 6382, w tytule prosimy wpisywać: „Imię i nazwisko dziecka- za przedszkole”.

Czytaj więcej »

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ PRZEDSZKOLNYCH

„Wielka Zbiórka Książek 2020”. Akcja trwa od 08.09 do 11.10.

Wielka Zbiórka Książek to coroczna kampania społeczna prowadzona w całej Polsce. W kraju powstaje ok. 1300 punktów zbiórki książek, do których każdy może przynieść przeczytane przez siebie książki. Odbywają się wydarzenia czytelnicze z udziałem ambasadorów Fundacji Zaczytani.org oraz wystawy Zaczytanych Ławek w trzech dużych miastach. Książki zebrane podczas Wielkiej Zbiórki Książek zostaną podzielone na książki dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a następnie trafią do Zaczytanych Bibliotek, które Fundacja Zaczytani.org otwiera w szpitalach i innych placówkach pomocowych.

Czytaj więcej »